Just nu kan du uppleva driftstörningar

FAQ – Frågor och svar för studenter om coronaviruset

Denna sida uppdateras löpande.

Följ även aktuell information från högskolan under Nyheter här i Studentportalen och ta del av information från dina lärare i lärplattformen Canvas.

Hur hanterar Högskolan Kristianstad coronavirusutbrottets risker?

Det finns en krisgrupp som träffas regelbundet för att hantera de frågor och problem som kommer upp i samband med viruset. Gruppen bevakar även andra myndigheters uppdateringar och har kontakt med andra högskolor för att följa deras hantering. 

Observera att riktlinjerna från myndigheterna kan förändras med kort varsel, du behöver hålla dig uppdaterad om information från högskolan.

Hur just din undervisning påverkas får du information om av din kursansvarige lärare. 

Hur hålls studenter informerade om läget? 

Alla högskolans studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om löpande aktuell information från högskolan i Studentportalen (allmän information) och Canvas (information kopplat till din utbildning).

Kontakta din kursansvarige lärare eller student@hkr.se om det uppstår frågor du inte hittar svar på. 
 
Är högskolan öppen höstterminen 2020? 

Höstterminen startas upp med en kombination av utbildning på campus och på distans. Läs mer om planerna inför terminsstart hösten 2020.

Campus är öppet men antalet tillgängliga sittplatser är minskade. 

Vad gör högskolan för att främja hygienen på Campus i syfte att minska smittspridning?

  • På samtliga toaletter finns information om god handhygien.
  • Handsprit placeras ut.
  • Toaletter städas fyra gånger per dag, med extra fokus på handtag, spolknappar och kranar.
  • Alla dörrhandtag, trappräcken och hissknappar spritas två gånger per dag. Detsamma gäller kaffemaskiner och varuautomater i allmänna utrymmen.

Kommer högskolan att ställa in större arrangemang?

Vi följer nationella direktiv och avgör från fall till fall.

Vad händer med mitt studiemedel om utbildningen ändras till distans/nätbaserad?

Så länge undervisning bedrivs, även på distans, kommer studiemedel att betalas ut. Regeringen kommer även att lägga fram ett förslag, som möjliggör att besluta att studerande vid högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning vid extraordinära händelser ska få behålla studiemedel för den period som de beviljats. Detta för att trygga studenternas försörjning.

  • Den del av studiemedlen som betalas ut under perioden då undervisning ej är möjlig kommer studenten ej att bli återbetalningsskyldig för, enligt gällande förslag.
  • Studiemedelsförslaget gäller även utresande utbytesstudenter som p.g.a. omständigheterna inte kan tillägna sig sin undervisning.