Just nu kan du uppleva driftstörningar

FAQ – Frågor och svar för studenter om coronaviruset

Denna sida uppdateras löpande.

Följ även aktuell information från högskolan under Nyheter här i Studentportalen.

Hur hanterar Högskolan Kristianstad coronavirusutbrottets risker?

Det finns en krisgrupp som träffas regelbundet för att hantera de frågor och problem som kommer upp i samband med viruset. Gruppen bevakar även andra myndigheters uppdateringar och har kontakt med andra lärosäten för att följa deras hantering. 

För att minska smittspridning av covid-19 växlar Högskolan Kristianstad nu upp arbetet med nätbaserad undervisning. I den mån det är möjligt uppmanas ansvarig lärare att erbjuda nätbaserad undervisning som alternativ. Om just din undervisning påverkas kommer du att få information av din kursansvarige lärare. 
 
Hur hålls studenter informerade om läget? 

Alla högskolans studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om löpande aktuell information från högskolan i Studentportalen (allmän information) och Canvas (information kopplat till din utbildning).

Kontakta din kursansvarige lärare eller student@hkr.se om det uppstår frågor du inte hittar svar på. 
 
Jag är student och har ett obligatoriskt seminarium imorgon. Ska inte HKR försöka ta säkerhet i första hand och lägga uppgifter och seminarium på distans? 

I den mån det är möjligt kommer vi att erbjuda nätbaserad undervisning. Du kommer få specifik information om det gäller just din utbildning.
Läs mer i denna nyhet
 
Kommer ni att upplysa studenterna om någon som är smittad varit på högskolans område? 

Vi känner inte till något fall där någon smittad skulle ha vistats på vårt campus, blir det känt att någon smittad har varit på Campus kommer vi att informera om detta via Studentportalen.  
   
Kommer högskolan att ställa in större arrangemang?

Vi följer nationella direktiv och avgör från fall till fall. Deltagare som har varit i ett riskområde eller har symtom rekommenderas att inte delta med hänsyn till övriga besökare. 

Högskolan har beslutat att ställa in Öppet hus som skulle ägt rum torsdagen den 26 mars.  
 
Kommer högskolan att stängas ner eller verksamhet att ställas in? 

För att minska smittspridning av covid-19 ökar Högskolan Kristianstad nu arbetet med nätbaserad undervisning. I den mån det är möjligt kommer vi att erbjuda nätbaserad undervisning. Läs mer i denna nyhet

Från och med 20 mars stängs flertalet byggnader på campus för studenter. De som är fortsatt tillgängliga får begränsade öppettider. Läs mer om förändrade öppettider

Hälsopunkten och Tandhygienistprogrammets patientmottagning är stängda.

Vad gör högskolan för att främja hygienen på Campus i syfte att minska smittspridning?

  • På samtliga toaletter finns information om god handhygien.
  • Handsprit placeras ut.
  • Toaletter städas fyra gånger per dag, med extra fokus på handtag, spolknappar och kranar.
  • Alla dörrhandtag, trappräcken och hissknappar spritas två gånger per dag. Detsamma gäller kaffemaskiner och varuautomater i allmänna utrymmen.

Vad händer med mitt studiemedel när utbildningen ändras till distans/nätbaserad?

Så länge undervisning bedrivs, även på distans, kommer studiemedel att betalas ut. Regeringen kommer även att lägga fram ett förslag, som möjliggör att besluta att studerande vid högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning vid extraordinära händelser ska få behålla studiemedel för den period som de beviljats. Detta för att trygga studenternas försörjning.

  • Den del av studiemedlen som betalas ut under perioden då undervisning ej är möjlig kommer studenten ej att bli återbetalningsskyldig för, enligt gällande förslag.
  • Studiemedelsförslaget gäller även utresande utbytesstudenter som p.g.a. omständigheterna inte kan tillägna sig sin undervisning.

 

Till övrig information om coronaviruset för studenter