Just nu kan du uppleva driftstörningar

FAQ – Frågor och svar för studenter om coronaviruset

Följ även aktuell information från högskolan under Nyheter här i Studentportalen och ta del av information från dina lärare i lärplattformen Canvas.

Hur hanterar Högskolan Kristianstad coronavirusutbrottets risker?

Det finns en krisgrupp som hantera de frågor och utmaningar som kommer upp i samband med pandemin. Gruppen bevakar även myndigheters uppdateringar och har kontakt med andra högskolor för att följa deras hantering. 

Observera att riktlinjerna från myndigheterna kan förändras med kort varsel, du behöver hålla dig uppdaterad om information från högskolan.

Hur just din undervisning påverkas får du information om av din kursansvarige lärare. 


Hur hålls studenter informerade om läget? 

Alla högskolans studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om löpande aktuell information från högskolan i Studentportalen (allmän information) och Canvas (information kopplat till din utbildning).

Kontakta din kursansvarige lärare eller student@hkr.se om det uppstår frågor du inte hittar svar på. 


Hur får jag som ny student veta vad som gäller för min utbildning inför den nya terminens start?

När du ska börja en ny utbildning finns aktuell information i välkomstbrevet som du hittar på högskolans webbsida www.hkr.se/valkomstbrev. Allmän information för nya studenter finns på www.hkr.se/nystudent


Är högskolan öppen? 

Högskolan är öppen men viss verksamhet bedrivs digitalt på distans. På campus har åtgärder har vidtagits för att minska risken för smittspridning.

Till högskolans servicefunktioner är vissa besökstider och kontaktvägar anpassade, se aktuella öppettider och kontaktinformation.


Får jag vara på campus för självstudier eller grupparbete?

Du får vara på campus. Tänk på att följa de allmänna rekommendationerna och att hålla avstånd. Det är inte tillåtet att ändra möbleringen på campus, eller sätta samman stolar och bord till större grupperingar. 


Vad gör högskolan för att främja hygienen på Campus i syfte att minska smittspridning?

  • På samtliga toaletter finns information om god handhygien.
  • Handsprit placeras ut.
  • Toaletter städas två gånger per dag, med extra fokus på handtag, spolknappar och kranar.
  • Alla dörrhandtag, trappräcken och hissknappar spritas varje dag. Detsamma gäller kaffemaskiner och varuautomater i allmänna utrymmen.

Vad gör högskolan för att minska risken för smittspridning vid salstentamen?

Vid salstentamen används bara halva kapaciteten i salarna precis som innan pandemin. I första hand används de största och luftigaste salarna i flera olika hus. 

Handsprit finns tillgängligt i salar och korridorer. 

Om du har symtom på covid-19 får du inte medverka vid salstentamen. Om du gör det, och inte lämnar lokalen efter uppmaning av skrivvakt, kan det leda till en anmälan till högskolans disciplinnämnd. 

Mer information

Aktuell generell information om hur högskolan hanterar pandemin.