Just nu kan du uppleva driftstörningar

FAQ – Frågor och svar för studenter om coronaviruset

Följ även aktuell information från högskolan under Nyheter här i Studentportalen och ta del av information från dina lärare i lärplattformen Canvas.

Hur hanterar Högskolan Kristianstad coronavirusutbrottets risker?

Det finns en krisgrupp som träffas regelbundet för att hantera de frågor och problem som kommer upp i samband med viruset. Gruppen bevakar även myndigheters uppdateringar och har kontakt med andra högskolor för att följa deras hantering. 

Observera att riktlinjerna från myndigheterna kan förändras med kort varsel, du behöver hålla dig uppdaterad om information från högskolan.

Hur just din undervisning påverkas får du information om av din kursansvarige lärare. 

Hur hålls studenter informerade om läget? 

Alla högskolans studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om löpande aktuell information från högskolan i Studentportalen (allmän information) och Canvas (information kopplat till din utbildning).

Kontakta din kursansvarige lärare eller student@hkr.se om det uppstår frågor du inte hittar svar på. 

Hur får jag som ny student veta vad som gäller för min utbildning inför den nya terminens start?

När du ska börja en ny utbildning finns aktuell information i välkomstbrevet som du hittar på högskolans webbsida www.hkr.se/valkomstbrev. Allmän information för nya studenter finns på www.hkr.se/nystudent
 
Är högskolan öppen? 

Undervisning bedrivs i hög grad digitalt på distans, men en del undervisningsmoment är nödvändiga att genomföra på campus för att säkerställa kvaliteten i studenternas utbildning.

Campus är öppet men antalet tillgängliga sittplatser är minskade och ett flertal åtgärder har vidtagits för att minska risken för smittspridning.

Besök och kontakt till högskolans servicefunktioner är anpassade, se aktuella öppettider och kontaktinformation.

Får jag vara på campus för självstudier eller grupparbete?

För att begränsa smittspridning är rekommendationen att studera hemifrån så mycket som möjligt. Om du trots det behöver vara på campus är sex salar på andra våningen i hus 15 öppna för självstudier. Det är fem lärosalar och en datorsal. Tänk på att hålla avstånd!

De salar som är öppna för självstudier är: 15-221, 15-222, 15-223, 15-225, 15-226, 15-227.

Vad gör högskolan för att främja hygienen på Campus i syfte att minska smittspridning?

  • På samtliga toaletter finns information om god handhygien.
  • Handsprit placeras ut.
  • Toaletter städas fyra gånger per dag, med extra fokus på handtag, spolknappar och kranar.
  • Alla dörrhandtag, trappräcken och hissknappar spritas två gånger per dag. Detsamma gäller kaffemaskiner och varuautomater i allmänna utrymmen.

Varför måste jag göra salstentamen på plats på högskolan, eller VFU ute i verksamheter?

Det finns moment inom utbildningar som inte går att genomföra digitalt, som behöver ske på campus eller ute i verksamheter för att säkerställa att studenterna får en fullgod utbildning med hög kvalitet. Dessa moment genomförs med anpassningar och säkerhetsåtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad gör högskolan för att minska risken för smittspridning vid salstentamen?

För att minska risken för smittspridning vid salstentamen på campus används bara halva kapaciteten i salarna. I första hand används de största och luftigaste salarna i flera olika hus. 

Handsprit finns tillgängligt i salar och korridorer.

Vad händer med mitt studiemedel om utbildningen ändras till distans/nätbaserad?

Så länge undervisning bedrivs, även på distans, kommer studiemedel att betalas ut. Regeringen kommer även att lägga fram ett förslag, som möjliggör att besluta att studerande vid högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning vid extraordinära händelser ska få behålla studiemedel för den period som de beviljats. Detta för att trygga studenternas försörjning.

  • Den del av studiemedlen som betalas ut under perioden då undervisning ej är möjlig kommer studenten ej att bli återbetalningsskyldig för, enligt gällande förslag.
  • Studiemedelsförslaget gäller även utresande utbytesstudenter som p.g.a. omständigheterna inte kan tillägna sig sin undervisning.

Mer information

Aktuell generell information om hur högskolan hanterar pandemin.