Kontakt och support

Högskolans växel

Kontakt: 044-2503000 (växel)

Skicka e-post till lärare och anställda på högskolan

För att skicka e-post till lärare och anställda på högskolan skrivs adressen enligt:fornamn.efternamn@hkr.se (å, ä och ö ersätts med a respektive o).

Support

För problem som rör inloggning, högskolans datorer, nätverk, utskrifter eller åtkomst till programvaror kontaktar du IT-support.

Kontakt: 3030@hkr.se044-2503030

Öppettider

Reception - Hus 7

I receptionen kan du bl a hämta din skrivna tentamen. Det du behöver ha med dig är giltig ID-handling (samt ha koll på vilken kurskod det gäller). Du kan även fylla på dina utskriftskrediter. Du betalar med kort eller kontant. Maskinerna där du kopierar, skriver ut eller scannar finns i nära anslutning till receptionen.

Kontakt: infocenter@hkr.se044-2503015

Öppettider

LärandeResursCentrum & Biblioteket

Hos LärandeResursCentrum kan du få stöd i dina studier och låna eller ladda ner litteratur från biblioteket. Om du behöver hjälp med exempelvis ditt skrivande, din studieteknik, din informationssökning eller om du behöver särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning är det till LärandeResursCentrum du ska vända dig.

Kontakt: lrc@hkr.se, biblioteket@hkr.se, 044-2503059

Öppettider

Studieadministration – sektionerna

Studieadministrationen kontaktar du vid frågor kring registrering, anmälan till tentamen, schema etc.

Kontakt: Sektionen för hälsa och samhälle, hs@hkr.se eller 044-2503100
Kontakt: Sektionen för lärande och miljö, lm@hkr.se eller 044-2503200

Telefontider Sektionen för hälsa och samhälle
Telefontider Sektionen för lärande och miljö 

Tillgång till högskolans lokaler

För att få tillgång till högskolans datorsalar samt tillgång till lokaler utanför ordinairie öppettider krävs passerkort som hämtas ut på Central produktion i hus 11.

Öppettider högskolans lokaler

Öppettider för utlämning av passerkort (Central produktion)

 

Hitta till HKR

Karta över Kristianstad och vårt campus (pdf, 102kB)