Just nu kan du uppleva driftstörningar

Parkering

Parkeringsbolaget kommer framöver att utföra utökad kontroll av parkerade fordon.

Tänk på att inte parkera på annan plats än inom de markerade platserna och att inte använda platser avsedda för särskilt ändamål (tex handikapp och elbilsplatser) för annat än avsett ändamål.

Vi har mycket grusade ytor på och vid campus och de behöver kontinuerligt underhåll. De kommande veckorna sker detta extra mycket. Parkera inte känsliga fordon på eller nära grusade ytor, det förekommer naturligtvis damm och sten. Välj istället någon av våra asfalterade parkeringar.