Just nu kan du uppleva driftstörningar

Barn i stad!

Vilka stadsmiljöer gynnar barns utveckling? Hur påverkar den stadsförtätning som nu pågår barnens utemiljöer. Och vad betyder skolgårdar och andra lekmiljöers utformning för barnen och hur samspelar skolor med andra byggnader.

Välkommen på halvdagseminarie!

I staden måste miljöer finnas som ger barn och andra lekfulla möjligheter att uttrycka sin kreativitet. Tidpunkten är just nu rätt, med satsningar på grönt stadsbyggande och förväntat minskat utrymme för bilen etc. Nu måste vi ta chansen att skapa rum och ramar för leken. Stadsrummen som är mångtydiga och föränderliga och ger plats för alla olika liv som pågår där.

Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Form/Designcentra i Malmö kommer bjuder in till ett halvdagsseminarie i Kulturkvarteret på temat Barn och Stad. 

I samarbete med Tankesmedjan Movium

Föreläsare • Anna Lenninger, landskapsarkitekt Lenninger Lek och Landskap. • Pia Westford, Boverket (om nyligen genomförd studie av lokalisering av skolor i den täta staden). • Marika Reuterswärd och Claudia Schaper från Kristianstads konsthall pratar om konstgestaltningar till Kristianstads pågående skolprojekt.

Plats: Kristianstad, Kulturkvarteret 

Datum: 13 februari 2018, klockan 13.00-16.00

Anmälan: Senast 8 februari till lina@formdesigncenter.com (Anmälan är bindande)