Just nu kan du uppleva driftstörningar

Barn i stad!

Vilka stadsmiljöer gynnar barns utveckling? Hur påverkar den stadsförtätning som nu pågår barnens utemiljöer. Och vad betyder skolgårdar och andra lekmiljöers utformning för barnen och hur samspelar skolor med andra byggnader.

Välkommen på halvdagseminarie!

Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Form/Designcentra i Malmö kommer bjuder in till ett halvdagsseminarie i Kulturkvarteret på temat Barn och Stad. 

I samarbete med Tankesmedjan Movium

Deltagare: Caroline Dahl, verksamhetsledare MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet och Petter Åkerblom, koordinator Staden och barnen.

Plats: Kristianstad, Kulturkvarteret 

Datum: 13 februari 2018

Kontakt: Peter Rosengren, peter.rosengren@kristianstad.se