Just nu kan du uppleva driftstörningar

Inrättande av studentkår

Den studentsammanslutning som vill ansöka om ställning som studentkår vid Högskolan Kristianstad ska ansöka om detta senast den 15 november

Ansökan att utses till studentkår vid Högskolan Kristianstad fr o m den 1 juli 2019 ska skickas till Registrator, Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad och vara inkommen senast den 15 november 2018 

Former för inrättande av studentkår vid Högskolan Kristianstad