Just nu kan du uppleva driftstörningar

Systembyte på biblioteket i sommar

Under sommaren byter biblioteket bibliotekssystem och håller därför stängt under perioden 8 juni till och med 11 augusti.

Ett nytt bibliotekssystem innebär en förbättring både för dig som låntagare och för oss som bibliotek. Det är nästan 20 år sedan biblioteket senast bytte system. Bytet innebär flytt av data som berör våra b​öcker, alla låntagare, alla lån, reservationer med mera. I processen ska datan anpassas och uppgraderas för att allt ska vara rätt när vi öpp​nar igen inför höstterminen. När systembytet är klart kommer registrering av studenter för lånekort att ske via Studentportalen.

Du kan alltså under sommaren inte komma till biblioteket för att låna nya böcker. Lånetiden för lån som skulle ha förfallit under den stängda perioden blir automatiskt förlängd till 12 augusti. I övrigt gäller:

  • Du kan söka i våra databaser och använda allt vårt digitala material.
  • Du kan inte reservera eller låna böcker från HKRs bibliotek.
  • Du kan inte beställa fjärrlån från andra bibliotek.

Om du vill återlämna böcker till oss i sommar är du välkommen att använda återlämningslådan på framsidan av biblioteket, eller lämna boken på ett av biblioteken som ingår i Skåne Nordostsamarbetet (https://snokabibliotek.se/).

Informationen finns även på bibliotekets webbsida, http://www.hkr.se/biblsommar19